O NAS

Fundacja Europe AID jest międzynarodową organizacją charytatywną non-profit. Dążymy do wdrażania realnych, skutecznych i innowacyjnych rozwiązań w walce z ubóstwem i eliminacją globalnego głodu. Naszą misją jest pomoc tym, którzy nie mają możliwości spełnienia podstawowych potrzeb.

Największym problemem na świecie jest ubóstwo. Działania naszej Fundacji mają na celu rozwój dobrobytu społeczno-gospodarczego krajów Europy i świata.

CO ROBIMY

Nasza fundacja zbiera fundusze na różne aspekty ludzkich potrzeb. Opracowując nasze programy, opieramy nasze ustalenia na bieżących potrzebach ludzi na tym obszarze oraz naszej zdolności możliwości dostarczania pomocy humanitarnej. Dziś Polska wraz z wieloma innymi krajami Europy posiada ogromny potencjał intelektualny, materialny, techniczny, produkcyjny, kulturalny, informacyjny, turystyczny i przyrodniczy. Razem możemy pomóc potrzebującym.

Nasza fundacja poszukuje sposobów i środków na wdrażanie naukowych i technologicznych wynalazków oraz osiągnięć naukowców z całego świata. Te wynalazki mogą zmniejszyć ubóstwo i zwiększyć dobrobyt. Naszym celem jest rozszerzenie tych wynalazków na poziom międzynarodowy poprzez opracowywanie i wdrażanie naszych programów charytatywnych.

CZEGO POTRZEBUJEMY

Programy te potrzebują wsparcia finansowego od tych, którzy mają taką możliwość. Opracowując te programy, wykorzystujemy dostępne nam możliwości, bliskie powiązania z różnymi sferami gospodarki oraz informację społeczną, aby określić naszą strategię rozwoju działalności Fundacji.

FOUNDERS

OKSANA RUDAK
President & Co-Funder
HEORHII SHARAPOV
Supervisory Board Head & Co-Founder

LEADERSHIP

OKSANA AKSENINA
Director of Charitable & Humanitarian Projects in USA
IRYNA BOWLES
Regional field manager in United Kingdom
ALINA KALYNYUK
Regional field manager in Poland
OLEKSANDR HRIHOROV
Regional field manager in Ukraine

PRZEGLĄD STRATEGII

Razem możemy walczyć z ubóstwem i zmieniać świat na lepsze. Nasz zespół w Europe Aid Foundation jest przekonany, że rozwiązanie tych globalnych problemów jest możliwe tylko dzięki wprowadzeniu złożonego i kreatywnego podejścia.

JESTEŚMY TWOIM PARTNEREM

Poszukujemy partnerstwa z innymi organizacjami międzynarodowymi, firmami, fundacjami, społeczeństwami obywatelskimi i sektorem prywatnym. Razem jesteśmy więksi, lepsi, silniejsi i bardziej efektywni. Pracując w jednym, zgranym zespole, możemy naprawdę rozwiązać aktualne problemy potrzebujących. Zobowiązujemy się do wspólnego uczestnictwa, wspólnych celów i wzajemnej odpowiedzialności, które są wymagane dla prawdziwego partnerstwa.

JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI

Dążymy do spójności między tym, co mówimy, a tym, co robimy. Mówimy i postępujemy uczciwie. Każdego dnia odpowiadamy na nowe i niezwykłe wyzwania. Zachęcamy do innowacji, kreatywności i elastyczności z korzyścią dla ludzi. Dzielimy się naszym doświadczeniem i wiedzą z innymi, gdzie możemy im pomóc

ZAPRASZAMY… do przyłączenia się do naszych inicjatyw w ramach naszej działalności charytatywnej. Rozważamy każdą współpracę zgodną z normami prawa międzynarodowego. Możesz także zainicjować rozwój swojej działalności.
PAŃSTWO………. możecie być zainteresowani naszymi projektami i tym, co jest niezbędne do ich realizacji. Więcej szczegółów w dziale „NASZE PROGRAMY”.
DZIŚ…….. za pośrednictwem naszej fundacji będziecie mogli udzielić realnej pomocy tym, którzy jej potrzebują, a wspólnie otrzymamy wdzięczność od tych, którym ta pomoc zostanie udzielona.
WSPIERAJ NASZĄ PRACĘ
MOŻEMY R A Z E M POMÓC LUDZIOM POTRZEBUJĄCYM. Daj teraz, aby przemienić życie.
Fundacja Europe Aid jest zarejestrowana jako Międzynarodowa Organizacja Non-Profit Tax-Exempt zgodnie z Normami Prawnymi Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Wszystkie darowizny i wpłaty podlegają odliczeniu od podatku zgodnie z prawem.
The application has been sent!