WSPARCIE PROGRAMU

ZAANGAŻUJ SIĘ W SPRAWĘ BLISKĄ TWOJEGO SERCA Wezwaliśmy, aby służyć najbardziej potrzebującym ludziom na ziemi, aby ulżyć im w cierpieniu i poprawić jakość ich życia. Staramy się zrozumieć sytuację ubogich i pracować z nimi na rzecz pełni życia, ich społecznej adaptacji. Razem dążymy do sprawiedliwości, pokoju i dobrobytu. Działalność charytatywna Fundacji opiera się na określeniu, kto potrzebuje pomocy i wsparcia, kto bardzo jej potrzebuje, komu przekazujemy darowiznę i pomoc.
WSPIERAJ NASZĄ PRACĘ
MOŻEMY R A Z E M POMÓC LUDZIOM POTRZEBUJĄCYM. Daj teraz, aby przemienić życie.
Fundacja Europe Aid jest zarejestrowana jako Międzynarodowa Organizacja Non-Profit Tax-Exempt zgodnie z Normami Prawnymi Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Wszystkie darowizny i wpłaty podlegają odliczeniu od podatku zgodnie z prawem.
The application has been sent!